Zasady Rekrutacji

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa na studium terapii tkanek miękkich wynosi 500 zł i nie podlega zwrotowi.

Opłata wpisowa jest naliczana na poczet opłaty za 1 zjazd szkoleniowy.

 

Co oszczędzasz?

Wybierając nasze studium oszczędzasz blisko 3000 zł w stosunku do wyboru podobnych kursów na polskim rynku szkoleniowym. Masz je w jednym miejscu, taniej i z imponującą kadrą dydaktyczną.

 

Zasady płatności

Wynagrodzenie należne za naukę w studium terapii tkanek miękkich płatne jest przelewem na rachunek bankowy. Opłata dokonywana jest co miesiąc za każdy zjazd osobno.  Nie trzeba opłacać całej nauki z góry ! Wpłaty środków należy dokonać do 5 dnia miesiąca, w którym odbywa się sesja szkoleniowa, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia (dotyczy sesji, które odbędą się w pierwszych dniach danego miesiąca).

 

Koszt całego cyklu nauki

Całkowity koszt rocznego cyklu szkolenia to 9200 zł.

W ciągu rocznego cyklu szkoleniowego odbywa się 10 obowiązkowych zjazdów. Koszt zjazdów z Anatomii Palpacyjnej z diagnostyką różnicowa oraz terapii wisceralnej to 1200 zł za każdy zjazd. Koszt pozostałych 8 zjazdów to 800 zł za każdy zjazd.  Każdego miesiąca opłacany jest dany zjazd. Nie trzeba opłacać całej nauki z góry! Dodatkowe zajęcia warsztatowe w ramach studium tkanek miękkich są bezpłatne.

 

 

Poznaj nasz Zespół:


dr Bogusława Kowacka

Opiekun naukowy

mgr Rafał Uryzaj
fizjoterapeuta

mgr Rafał Marciniak D.O.
fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata

mgr Paweł Szeklicki
fizjoterapeuta, terapeuta SI

5 edycja studium

REKRUTACJA
na rok 2022/2023
TRWA
!

Zapisz się już teraz. Tylko 20 miejsc na roku!