Kadra dydaktyczna

Dr Bogusława Kowacka

Dr Bogusława Kowacka

Dr Bogusława Kowacka

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na podstawie rozprawy doktorskiej: „Wpływ roślinnych polifenoli i ich metabolitów na proces uszkodzenia DNA przez reaktywne formy tlenu” wygłoszonej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008). Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1995) i studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej na kierunku Aparatura i Sprzęt Medyczny.
Specjalista rehabilitacji ruchowej I° (2003) i specjalista fizjoterapii II° (2008).
W latach 1993–2005 pracownik Zakładu Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PLMA w Łodzi. W latach 1996-2008 nauczyciel przedmiotów masażu i pracowni kinezyterapii w Policealnej Szkole Medycznej Nr 2 w Łodzi. W latach 1998-2011 wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych z: masażu, diagnostyki fizjoterapeutycznej, gimnastyki korekcyjnej, podstaw i pracowni kinezyterapii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i w Koninie oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. W 2005 roku zastępca kierownika Centrum Rehabilitacji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Konwencie Bonifratrów w Łodzi. W latach 2005-2008 prowadzi kursy masażu w Centrum Rehabilitacji Intermediucus w Łodzi. W latach 2006-2008 współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Naukowo Metodycznej dla nauczycieli przedmiotu masaż w Policealnej Szkole Medycznej nr 2 w Łodzi, wygłaszając referaty, pt.: Wpływ metodyki sprężystego odkształcania tkanek na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi (2006), Anatomia narządu ruchu – podstawa metodyki nauczania masażu centryfugalnego (2007), Masaż sportowy z zabiegami fizjoterapii jako składowe odnowy biologicznej (2008), a w latach 2010 – 2015 współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno – Naukowo – Przedmiotowej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wygłaszając referaty, pt.: Masaż w zespołach bólowych dolnego
odcinka L-S i więzadeł miednicy. (2010), Badanie palpacyjne przyczepów mięśniowych podstawą badania w zespołach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa (2011), Masaż tkanek głębokich. Elementy masażu głębokiego w urazach stawu skokowego (2012), Normalizacja taśm mięśniowo-powięziowych w zespole cieśni nadgarstka (2013), Masaż w zaburzeniach równowagi mięśniowo-powięziowej wynikających z wad postawy (2014), Ból mięśniowo- powięziowy – badanie i sprężyste odkształcanie tkanek (2015).

Autor publikacji naukowych:

  • Tensegracja jako podstawa współczesnej teorii masażu (Folia Medica Lodziensia,
    2005, tom 32, zeszyt 2, 107-115),
  • Tajemnica dotyku (Rehabilitacja w Praktyce,2008, 2 kwiecień – maj ISSN- 1895 –
    4146),
  • Tensegralne podstawy masażu klatki piersiowej. Masaż według modelu Lotorp
    (Rehabilitacja w Praktyce 2010, styczeń – marzec ISSN- 1895 -41461).

Poznaj nasz Zespół:


dr Bogusława Kowacka

Opiekun naukowy

mgr Rafał Uryzaj
fizjoterapeuta

mgr Rafał Marciniak D.O.
fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata

mgr Paweł Szeklicki
fizjoterapeuta, terapeuta SI

Roczne Studium Terapii Tkanek Miękkich
ul. Garbary 64, Poznań
zapisy@tkankimiekkie.pl
501 858 790

Podmiot prowadzący szkolenie
Centrum Szkoleniowe Rafał Uryzaj
os. Stare Żegrze 35/6, 61-249 Poznań
NIP: 782 212 62 80

5 edycja studium

REKRUTACJA
na rok 2022/2023
TRWA
!

Zapisz się już teraz. Tylko 20 miejsc na roku!