Dofinansowanie Nauki

DOFINANSOWANIE NAUKI W STUDIUM JEST MOŻLIWE NA TRZY SPOSOBY.

1. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – jest najbardziej korzystnym sposobem dofinansowania nauki.

Od stycznia 2019 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do nauki w studium nawet do 80% wartości szkolenia!

DLA KOGO?

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą lub są zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie mogą ubiegać się o dofinansowanie na naukę w studium.

PROSTY PROCES!

Wystarczy, że zgłosisz się do nas, a my pokierujemy całym procesem krok po kroku aby przebiegł on łatwo i sprawnie.

Wysokość dofinansowań zależy od województwa (wyłączone jest województwo pomorskie), rodzaju prowadzonej działalności czy zatrudnienia).

CO MUSISZ ZROBIĆ?

Aby przejść sprawnie przez ten proces wystarczy napisać do nas na adres zapisy@tkankimiekkie.pl i podać w wiadomości następujące dane:

  • czy prowadzisz działalność czy jesteś zatrudniony/a
  • podaj NIP prowadzonej działalności i miejsce jej zarejestrowania

Po wstępnej weryfikacji rozpoczniemy proces, w którym przedstawimy możliwe formy i zakres dofinansowania nauki w naszym studium.

Nie zwlekaj. W studium mamy tylko 20 miejsc na roku !

Zapraszamy do kontaktu: zapisy@tkankimiekkie.pl

 

Pozostałe formy dofinansowania to:

 

  1. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – to jednostka, która jest częścią Funduszu Pracy. Dzięki tej jednostce możliwe jest dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Wniosek musi wyjść z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Uwaga – Wszelkie informacje szczegółowe (oprócz zamieszczonych poniżej) można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnym z miejscem pracy (nie miejscem zamieszkania). Dotyczy to przede wszystkim informacji czy posiadają środki na finansowanie szkoleń w ramach KFS oraz kiedy będą wyznaczone terminy naboru wniosków.

NA CO ŚRODKI Z KFS?

Środki uzyskane przez pracodawcę z KFS mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą zatem również na szkolenie w studium terapii tkanek miękkich, które traktowane jest jak kurs (realizowany w trybie rocznym). Uzyskane fundusze mogą być również przeznaczone na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z podjętą nauką.

Jedynym ograniczeniem w przypadku finansowania nauki w naszym studium jest to, że środki przyznane w ramach KFS muszą zostać wydatkowane i rozliczone w tym samym roku szkoleniowym. Jako, że nauka w studium trwa od lutego 2018 – lutego 2019, finansowanie nie obejmowałoby dwóch ostatnich zjazdów, a kurs traktowany byłby jako szkolenie obejmujące 9 zjazdów.

Dofinansowanie z KFS to nie refundacja zatem pracodawca otrzymuje od urzędu przyznaną kwotę, którą następnie musi opłacić kurs (tylko ten wpisany we wniosku i na pracownika zgłoszonego we wniosku)

DLA KOGO DOFINANSOWANIE Z KFS?

Warunków jest kilka:

Osoba pracująca w zawodzie

Być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w przychodni, szpitalu, prywatnej firmie etc. (wniosek składa pracodawca)

Prowadzić własną działalność i zatrudniać min. 1 osobę (bez względu na rodzaj zatrudnienia – sprzątaczka, recepcjonistka etc. I nie musi być to zatrudnienie na pełen etat. Nie ma kryterium wielkości etatu ani długości zatrudnienia.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Czynników jest kilka:

Pracodawca zatrudniający powyżej 10 osób – musi wnieść 20% kosztów szkolenia – 80% kosztów kształcenia finansuje KFS.

Pracodawca zatrudniający do 10 osób – finansowanie obejmuje 100% kosztów kształcenia

Całość finansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Uwaga ! Każdy Powiatowy Urząd Pracy może wprowadzać własne drobne regulacje dotyczące wysokości finansowania, priorytetów dlatego warunki mogą różnić się w zależności od urzędu. Dlatego istotne jest aby informacji o dofinansowaniu zasięgać w odpowiednim PUP zgodnym z miejscem zatrudnienia (nie zamieszkanie i nie miejscem wykonywania pracy).

Takie informacje pojawiają się na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy w formie komunikatów. Można je uzyskać również poprzez kontakt telefoniczny. W każdym urzędzie jest jednostka odpowiedzialna za finansowanie z KFS.

Terminy składania wniosków to zwykle we wszystkich powiatach w I lub II kwartał roku. Dlatego w przypadku chęć nauki w naszym studium należy to zrobić od razu na początku 2018 r. aby zdążyć z wszystkimi formalnościami.

Przypomnieć należy, że warunki i wnioski mogą różnić się w zależności od urzędu pracy. Wniosek zawsze musi złożyć pracodawca jednak należy w nim umieścić wiele informacji o szkoleniu, jego programie, koszcie, czasie trwania i w tym wypadku można zgłosić się do nas i abyśmy wspólnie uzupełnili wszystkie brakujące informacje. Informacje takie należy wysłać do nas na maila: r.uryzaj@kursymasazu.com. Znamy proces ubiegania się o dofinansowanie i chętnie pomożemy.

ODRZUCENIE WNIOSKU

Wniosek może zostać odrzucony z powodu braków formalnych lub innych czynników. Odrzucenie raz wniosku nie oznacza, że będzie on odrzucany zawsze dlatego należy uzupełnić braki lub złożyć wniosek ponownie. Czasem warunki finansowania zmieniają się w ciągu roku.

3. BONY SZKOLENIOWE

Bony szkoleniowe skierowane są do osób bezrobotnych do 30 roku życia i nie są związane z KFS.

O bony należy się starać także w urzędach pracy. Bon przyznawany jest przez starostę na wniosek osoby bezrobotnej.

Rola ubiegającego ogranicza się tylko do złożenia wniosku (tutaj również należy zasięgnąć informacji w macierzystym urzędzie pracy jako, że warunki mogą być różne w różnych urzędach). Większość spraw formalnych w realizacji bonu szkoleniowego spada na firmę szkoleniową czyli na nas.

W razie jakichkolwiek pytań o proces dofinansowania lub wątpliwości z tym związanych nie czekajcie ani chwili i zgłoście się do nas:

r.uryzaj@kursymasazu.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY LUB BONY SZKOLENIOWE.

Poznaj nasz Zespół:


dr Bogusława Kowacka

Opiekun naukowy

mgr Rafał Uryzaj
fizjoterapeuta

mgr Rafał Marciniak D.O.
fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata

mgr Paweł Szeklicki
fizjoterapeuta, terapeuta SI

5 edycja studium

REKRUTACJA
na rok 2022/2023
TRWA
!

Zapisz się już teraz. Tylko 20 miejsc na roku!