Harmonogram Zjazdów

Celem nadrzędnym studium jest przygotowanie terapeutów do samodzielnej i kompleksowej praktyki w obrębie pracy z układem mięśniowo-powięziowym. Z tą myślą został stworzony autorski program rocznego studium terapii tkanek miękkich. Całość została stworzona z myślą o dostarczeniu wiedzy teoretycznej wraz z największym naciskiem na zajęcia praktyczne.

3 EDYCJA STUDIUM

TRWA REKRUTACJA NA ROK 2020 – ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Program szkolenia zawiera 335 obowiązkowych godzin dydaktycznych (podzielonych na 10 zjazdów) oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, które opiewają na 24 godziny dydaktyczne w ciągu jednego roku szkoleniowego. Po ukończeniu 3 pierwszych zjazdów uczestnicy będą mogli wziąć udział w kursach dodatkowych ze specjalnym rabatem na kursy dodatkowo płatne.

 

Terminy zjazdów 1-2  (semestr – wiosna). Rocznik 2019 r. 

(Terminy na 3 edycje zostaną ustalone ok 3 miesięcy przed rozpoczęciem nauki)

1 zjazd – 28 luty – 3 marzec 2019 r. – Anatomia palpacyjna z diagnostyką różnicową cz.1

2 zjazd – 21-24 marca 2019 r. – Anatomia palpacyjna z diagnostyką różnicową cz.2

Podczas rocznej nauki w studium uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich opartą o wiele metod terapeutycznych, szkoląc i doskonaląc swoje umiejętności praktyczne. Program studium realizowany jest w comiesięcznych 3-dniowych zjazdach w trybie piątek-niedziela (wyjątek stanowią 2 pierwsze zjazdy trwające od czwartku do niedzieli)

 

 

Terminy zjazdów 3-5 – (semestr wiosna). Rocznik 2019

3 zjazd – 12-14 kwietnia 2019 r. – Masaż tkanek głębokich cz.1

4 zjazd – 17-19 maja 2019 r. – Masaż tkanek głębokich cz.2

5 zjazd – 31 maja – 2 czerwca 2019 r. – Masaż tkanek głębokich w oparciu i taśmy mięśniowo-powięziowe

Program

Anatomia palpacyjna z diagnostyką różnicową i semiologią kliniczną - 2 zjazdy
Anatomia palpacyjna z diagnostyką różnicową i semiologią kliniczną cz.1 

Prowadzenie: mgr Rafał Marciniak D.O.

Zajęcia w dniach: czwartek – niedziela

Wstęp do semiologii – od objawu do rozpoznania 

Stopa, staw skokowy

 • Stopa (palpacja elementów kostnych, więzadeł)
 • podudzie/stopa – palpacja mięśni
 • Badanie struktur naczyniowo-nerwowych za kostką przyśrodkową
 • Badanie kliniczne, testy, różnicowaniu patologii w okolicy stawu skokowego i stopy

Podudzie, staw kolanowy

 • Podudzie – palpacja mięśni
 • Badanie struktur naczyniowo-nerwowych w dole podkolanowym
 • Staw kolanowy (palpacja elementów kostnych, więzadeł)
 • Badanie kliniczne, testy, w różnicowaniu patologii w okolicy kolana

Udo, staw biodrowy

 • Udo tył – palpacja mięśni
 • Udo przód – palpacja mięśni
 • Badanie struktur naczyniowo-nerwowych trójkąt Skarpa
 • Badanie kliniczne, testy, w różnicowaniu patologii w okolicy stawu biodrowego

Dyskusja i analiza wybranych przypadków klinicznych

Miednica, odcinek lędźwiowy kręgosłupa

 • Miednica tył + odcinek lędźwiowy kręgosłupa (palpacja elementów kostnych, mięśni, więzadeł, nerwów)
 • Miednica przód (palpacja elementów kostnych, mięśni, więzadeł, nerwów)
 • Badanie kliniczne, testy, w różnicowaniu patologii w odcinku lędźwiowym, w stawie SI
 • Badanie kliniczne, w różnicowaniu patologii w okolicy miednicy

 

Anatomia palpacyjna z diagnostyką różnicową i semiologią kliniczną cz.2

Prowadzenie: mgr Rafał Marciniak D.O.

Zajęcia w dniach: Czwartek – NIedziela

Kręgosłup piersiowy, żebra, klatka piersiowa

 • Kręgosłup piersiowy, żebra „tylne” (palpacja elementów kostnych)
 • Klatka piersiowa, żebra „przednie”, mostek  (palpacja elementów kostnych)
 • Badanie kliniczne, testy, w różnicowaniu patologii w odcinku piersiowym i górnym otwór klatki piersiowej
 • Badanie kliniczne, testy, w różnicowaniu patologii klatki piersiowej, przepona

Grzbiet, jama brzuszna

 • Grzbiet – palpacja mięśni
 • Jama brzuszna – badanie ogólne, palpacja mięśni brzucha
 • Podstawowe badanie neurologiczne
 • Nerwy obwodowe, podział ,palpacja

Dyskusja i analiza wybranych przypadków klinicznych

Obręcz barkowa

 • Obręcz barkowa/bark (palpacja elementów kostnych)
 • Obręcz barkowa – palpacja mięśni
 • Dół pachowy – palpacja mięśni
 • Badanie struktur naczyniowo-nerwowych w dole pachowym
 • Badanie kliniczne, testy, w różnicowaniu patologii w okolicy barkowej

 Ramie, przedramię, ręka

 • Łokieć, nadgarstek (palpacja elementów kostnych)
 • Ramie i przedramię – palpacja mięśni
 • Badanie struktur naczyniowo-nerwowych na poziomie nadgarstka
 • badanie kliniczne, testy, w różnicowaniu patologii w okolicy łokciowej, nadgarstka i ręki

 Kręgosłup szyjny, głowa

 • Kręgosłup odcinek szyjny (palpacja elementów kostnych)
 • Szyja – palpacja mięśni i naczyń
 • Badanie kliniczne, testy, w różnicowaniu patologii w odcinku szyjnym
 • Czaszka, staw skroniowo-żuchwowy – palpacja elementów kostnych i mięśni

Dyskusja i analiza wybranych przypadków klinicznych

Masaż tkanek głębokich jako forma strukturalnej pracy z ciałem - 2 zjazdy
Masaż tkanek głębokich jako forma strukturalnej pracy z ciałem cz.1

Zajęcia piątek-niedziela w godzinach 10-18

Prowadzenie: mgr Rafał Uryzaj

 • Definicja i istota masażu tkanek głębokich Podstawowe zasady wykonywania masażu
 • Ergonomia pracy terapeuty
 • Diagnostyka i anatomia palpacyjna
 • Zastosowanie technik terapeutycznych w wybranych dolegliwościach bólowych
 • Czytanie ciała i zasady strukturalnej pracy z ciałem
 • Planowanie strategii pracy
 • Praca w wielu terapeutycznych pozycjach ułożeniowych na mięśniach:
 • Prostowniku grzbietu
 • Czworobocznym lędźwi
 • Gruszkowatym
 • Przeponie oddechowej
 • Biodrowym
 • Lędźwiowym
 • Pośladkowym wielkim, średnim
 • Tkanki w obszarze kości krzyżowej i ogonowej
 • Czworobocznym grzbietu
 • Dźwigaczu łopatki
 • Prostownikach głowy i szyi
 • Pochyłych
 • Mostkowo-obojczykowo-sutkowym
 • Żwacz, skroniowy, czołowy
 • Czepiec ścięgnisty
 • Podpotyliczne
 • Testy funkcjonalne odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Ocena wizualna i funkcjonalna klatki piersiowej
 • Mobilizacja mostka
 • Mobilizacje żeber
 • Testy funkcjonalne i praca terapeutyczna mięśni:
 • piersiowy większy
 • piersiowy mniejszy
 • podobojczykowy
 • prosty brzucha
 • skośne brzucha
 • mięśnie międzyżebrowe
Masaż tkanek głębokich jako forma strukturalnej pracy z ciałem cz.2

Zajęcia piątek-niedziela w godzinach 10-18

Prowadzenie: mgr Rafał Uryzaj

 • Diagnostyka funkcjonalna i anatomia palpacyjna
 • Zastosowanie technik terapeutycznych w zespołach bólowych w obrębie kończyny dolnej, stawu kolanowego, biodrowego, skokowego oraz stopy
 • Praca terapeutyczna w wielu pozycjach ułożeniowych z zastosowaniem pracy masażu głębokiego, technik powięziowych, aktywnego rozluźniania obejmując:
 • m. kulszowo-goleniowe (dwugłowy, półścięgnisty, półbłoniasty)
 • m. naprężacz powięzi szerokiej i pasmo biodrowo-piszczelowe
 • m. czworogłowy uda
 • m. przywodziciele uda
 • system powięziowy stawu kolanowego
 • techniki mobilizacji stawu biodrowego
 • techniki mobilizacyjne rzepki
 • brzuchaty łydki
 • płaszczkowaty
 • piszczelowy przedni
 • troczek zginaczy
 • mięśnie stopy
 • ścięgno achillesa
 • Ocena wizualna i funkcjonalna łopatki
 • równoległoboczny
 • najszerszy grzbietu
 • zębaty przedni
 • podgrzebieniowy
 • obły mniejszy
 • naramienny
 • nadgrzebieniowy
 • trójgłowy ramienia
 • dwugłowy ramienia
 • zginacze stawu nadgarstkowego
 • prostowniki stawu nadgarstkowego
 • mięśnie dłoni
Taśmy mięśniowo-powięziowe - 1 zjazd
Taśmy mięśniowo-powięziowe

Zajęcia piątek-niedziela w godzinach 10-18

Prowadzenie: dr Bogusława Kowacka

 • Wprowadzenie do pracy strukturalnej, rys historyczny, ogólne założenia.
 • Przebieg i funkcje poszczególnych taśm
 • Taśma powierzchowna przednia
 • Taśma powierzchowna tylna
 • Taśma boczna
 • Taśma spiralna
 • Taśma funkcjonalna
 • Taśmy kończyny górnej (powierzchowna przednia, powierzchowna tylna, głęboka przednia, głęboka tylna)
 • Taśma głęboka przednia
 • Ocena strukturalna (Bodyreading) i tworzenie strategii terapii – ogólne zasady, istotne elementy, przydatne porady praktyczne.
 • Ocena w pozycji statycznej.
 • Ocena chodu i body reading w dynamice ciała.
 • Tworzenie strategii terapii.
 • Ocena funkcjonalna jako uzupełnienie oceny strukturalnej i wprowadzenie do terapii.
 • Taśmy mięśniowo-powięziowe a zaburzenia narządu ruchu.
Terapia dysfunkcji powięziowych - 1 zjazd
Terapia dysfunkcji powięziowych

Zajęcia piątek-niedziela w godzinach 10-18

Prowadzenie: mgr Rafał Uryzaj

 • Definicja pojęcia powięź
 • Anatomia i podział powięzi
 • Funkcje powięzi
 • Dysfunkcje i restrykcje powięziowe
 • Założenia teoretyczne i podstawowe zasady stosowania proponowanych technik
 • Ból mięśniowo-powięziowy
 • Wskazania i przeciwwskazania
 • Praktyczne przedstawienie mechanizmów rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz ich zastosowania w konkretnych dolegliwościach w obrębie układu mięśniowo-powięziowego.
 • Techniki mięśniowo–powięziowego uwalniania stosowane m.in. w obszarach grzbietu, okolicy szyi, karku i głowy, kończyn górnych i dolnych. Techniki rozluźniania miejscowego (techniki skórne, powierzchowne, rozluźnianie punktów spustowych), rozluźniania ogólnego (rozluźnianie górnego i dolnego kwadrantu ciała), techniki rozluźniania przepony, mięśnia biodrowo-lędźwiowego, podpotyliczne, powięzi piersiowo-lędźwiowej, powięzi kończyn dolnych (uda, łydki, praca w obrębie stawu kolanowego i stopy, ścięgna achillesa, guza piętowego), powięzi kończyn górnych (ramię przedramię), rozluźnianie czepca ścięgnistego, praca z łopatką. Rozluźnianie obszarów dna miednicy, kości krzyżowej.
 • Część praktyczna obejmuje także techniki oceny i diagnozy na podstawie mowy ciała pacjenta oraz zastosowanie konkretnych technik w obrębie taśm i punktów w stanach dysfunkcji powięziowej.
Terapia powięziowa w ujęciu osteopatycznym - 2 zjazdy
Terapia powięziowa w ujęciu osteopatycznym cz.1
(Sektorowe oraz globalne podejście do leczenia układu mięśniowo-powięziowego – cz.1)

Zajęcia w piątek w godzinach: 13 – 18, sobotę w godzinach 8:30 – 18:30, w niedzielę w godzinach: 8:30- 13:00

Prowadzenie: mgr Rafał Marciniak D.O.

 • Diagnostyka różnicowa wykluczająca.
 • Ogólna koncepcja pracy z pacjentem.
 • Protokół diagnostyczny.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego w obrębie kończyny dolnej.
 • Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym jednostki dolnej.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego miednicy. Techniki specyficzne dla kości biodrowych, kości krzyżowej oraz przepony moczowo-płciowej.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu biodrowego.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu kolanowego.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu skokowego oraz stopy.
 • Wprowadzenie do globalnego leczenia jednostki dolnej.
 • Leczenie globalne jednostki dolnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy oraz kończyny dolnej.
 • Pytania, dyskusja.

13:00 Zakończenie modułu.

Terapia powięziowa w ujęciu osteopatycznym cz.1

(Sektorowe oraz globalne podejście do leczenia układu mięśniowo-powięziowego – cz.2)

Zajęcia w piątek w godzinach: 13 – 18, sobotę w godzinach 8:30 – 18:30, w niedzielę w godzinach: 8:30- 13:00

Prowadzenie: mgr Rafał Marciniak D.O.

 • Diagnostyka różnicowa wykluczająca.
 • Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny.
 • Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym w obrębie tułowia oraz kończyny górnej.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego tułowia. Normalizacja napięć na poziomie jamy brzusznej oraz klatki piersiowej z wykorzystaniem technik pośrednich oraz bezpośrednich.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy obręczy kończyny górnej ze szczególnym uwzględnieniem obojczyka, łopatki oraz stawu ramiennego.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu łokciowego oraz przedramienia.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy nadgarstka i dłoni.
 • Wprowadzenie do globalnego leczenia jednostki górnej.
 • Leczenie globalne jednostki górnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie miednicy, klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, stawu skroniowo-żuchwowego, czaszki, obręczy barkowej oraz kończyny górnej.
 • Pytania, dyskusja.
Terapia wisceralna - 1 zjazd
Terapia wisceralna

Zajęcia piątek w godzinach 9:00 – 17:00, w sobotę w godzinach 9:00 – 18:00, w niedzielę w godzinach 9:00 – 13:00.

Prowadzenie: mgr Rafał Marciniak D.O.

 • Część teoretyczna – wprowadzenie do terapii wisceralnej, wskazania do terapii, podstawowe pojęcia w terapii trzewnej.
 • Przeciwwskazania względne i bezwzględne do terapii wisceralnej
 • podejście diagnostyczne w terapii wisceralnej, testy inhibicji
 • Unerwienie autonomiczne narządów trzewnych –  w teorii i praktyce
 • Narządy wewnętrzne, a przejście potyliczno-szyjne
 • Odruch wiscero – somatyczny, ból rzutowany
 • Zastosowanie technik osteopatycznych w pracy z narządami wewnętrznymi w tym technik pośrednich, bezpośrednich.
 • Praktyczne podejście do leczenia dysfunkcji narządów:
 • Wątroba,
 • żołądek i przełyk,
 • Dwunastnica,
 • pęcherzyk żółciowy i kanały żółciowe
 • trzustka, śledziona,
 • jelita cienkie i grube,
 • Korzeń krezki,
 • nerki,
 • pęcherz moczowy,
 • macica

 

Punkty spustowe - 1 zjazd
Punkty spustowe. 

Zajęcia piątek – niedziela w godzinach 10-18

Prowadzenie: mgr Paweł Szeklicki – fizjoterapeuta, dyplomowany terapeuta Integracji Strukturalnej.

 • Punkty spustowe – definicja
 • Podstawy fizjologiczne punktów spustowych
 • Czynniki sprzyjające powstawaniu punktów spustowych
 • Przeciwwskazania do terapii
 • Sposoby lokalizacji i palpacji punktów spustowych
 • Metody – techniki terapeutyczne wspomagające prace na punktach spustowych
 • Elementy terapii zimnem
 • Badanie objawów klinicznych – ocena wzrokowa pacjenta
 • Zasady palpacji punktów spustowych
 • Zastosowanie wybranych technik terapeutycznych – ucisk ischemiczny, rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, PIR i inne.
 • Opracowanie poszczególnych partii ciała oraz najczęściej spotykanych dolegliwości bólowych – ból w okolicach obręczy barkowej, głowy, stawu łokciowego, nadgarstka, pleców (odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy), obręczy biodrowej, stawu kolanowego, skokowego oraz stopy.
 • Autoterapia

Zajęcia dodatkowe
bezpłatne:

Warsztat „Pokazowi pacjenci” – od diagnozy do leczenia. Praca z pacjentem na
żywo.

Warsztaty – zastosowanie terapii tkanek miękkich w „bolesnych zespołach
miesiączkowych”.

Warsztaty – zastosowanie terapii tkanek miękkich w terapia wisceralnej.

Warsztaty – zastosowanie terapii tkanek miękkich w neuropatiach uciskowych.

Warsztaty – zastosowanie terapii tkanek miękkich przy wspomaganiu
systemu limfatycznego.

Warsztaty – zastosowanie terapii tkanek miękkich w kontuzjach u biegaczy.

Warsztaty – zastosowanie terapii tkanek miękkich w napięciowych bólach głowy.

Zajęcia dodatkowe
płatne:

Terapia Cranio-Sacralna.

Suche igłowanie.

Techniki osteopatyczne w ginekologii i położnictwie.

Techniki osteopatyczne w napięciowych bólach głowy.

Praktyczne zastosowanie technik osteopatycznych w leczeniu
dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego.

Kurs Anatomii Sekcyjnej

Po ukończeniu nauki w studium lub w trakcie nauki po ukończeniu 3 pierwszych
zjazdów uczestnicy będą mogli wziąć udział w kursach dodatkowych ze specjalnym
rabatem dedykowanym tylko dla studentów rocznego studium.

Poznaj nasz Zespół:


dr Bogusława Kowacka

Opiekun naukowy

mgr Rafał Uryzaj
fizjoterapeuta

mgr Rafał Marciniak D.O.
fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata

mgr Paweł Szeklicki
fizjoterapeuta, terapeuta SI

Roczne Studium Terapii Tkanek Miękkich
ul. Garbary 64, Poznań
zapisy@tkankimiekkie.pl
501 858 790

Podmiot prowadzący szkolenie
Centrum Szkoleniowe Body-Relax
os. Stare Żegrze 35/6, 61-249 Poznań
NIP: 782 212 62 80

3 edycja studium

REKRUTACJA
na rok 2020
TRWA
!

Zapisz się już teraz. Tylko 20 miejsc na roku!