Zasady Rekrutacji

Opłata wpisowa

Opłata wpisowa na studium terapii tkanek miękkich wynosi 500 zł i nie podlega zwrotowi.

Opłata wpisowa jest naliczana na poczet opłaty za 1 zjazd szkoleniowy.

 

Co oszczędzasz?

Wybierając nasze studium oszczędzasz blisko 3000 zł w stosunku do wyboru podobnych kursów na polskim rynku szkoleniowym. Masz je w jednym miejscu, taniej i z imponującą kadrą dydaktyczną.

 

Zasady płatności

Wynagrodzenie należne za naukę w studium terapii tkanek miękkich płatne jest przelewem na rachunek bankowy. Opłata dokonywana jest co miesiąc za każdy zjazd osobno.  Nie trzeba opłacać całej nauki z góry ! Wpłaty środków należy dokonać do 5 dnia miesiąca, w którym odbywa się sesja szkoleniowa, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia (dotyczy sesji, które odbędą się w pierwszych dniach danego miesiąca).

 

Koszt całego cyklu nauki

Całkowity koszt rocznego cyklu szkolenia to 9200 zł.

W ciągu rocznego cyklu szkoleniowego odbywa się 10 obowiązkowych zjazdów. Koszt zjazdów z Anatomii Palpacyjnej z diagnostyką różnicowa oraz terapii wisceralnej to 1200 zł za każdy zjazd. Koszt pozostałych 8 zjazdów to 800 zł za każdy zjazd.  Każdego miesiąca opłacany jest dany zjazd. Nie trzeba opłacać całej nauki z góry! Dodatkowe zajęcia warsztatowe w ramach studium tkanek miękkich są bezpłatne.

 

 

Poznaj nasz Zespół:


dr Bogusława Kowacka

Opiekun naukowy

mgr Rafał Uryzaj
fizjoterapeuta

mgr Rafał Marciniak D.O.
fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata

mgr Paweł Szeklicki
fizjoterapeuta, terapeuta SI

Roczne Studium Terapii Tkanek Miękkich
ul. Garbary 64, Poznań
zapisy@tkankimiekkie.pl
501 858 790

Podmiot prowadzący szkolenie
Centrum Szkoleniowe Rafał Uryzaj
os. Stare Żegrze 35/6, 61-249 Poznań
NIP: 782 212 62 80

4 edycja studium

REKRUTACJA
na rok 2021/2022
TRWA
!

Zapisz się już teraz. Tylko 20 miejsc na roku!