Dofinansowanie Nauki

DOFINANSOWANIE NAUKI W STUDIUM JEST MOŻLIWE NA TRZY SPOSOBY.

1. BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – jest najbardziej korzystnym sposobem dofinansowania nauki.

Od stycznia 2019 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do nauki w studium nawet do 80% wartości szkolenia!

DLA KOGO?

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą lub są zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie mogą ubiegać się o dofinansowanie na naukę w studium.

PROSTY PROCES!

Wystarczy, że zgłosisz się do nas, a my pokierujemy całym procesem krok po kroku aby przebiegł on łatwo i sprawnie.

Wysokość dofinansowań zależy od województwa (wyłączone jest województwo pomorskie), rodzaju prowadzonej działalności czy zatrudnienia).

CO MUSISZ ZROBIĆ?

Aby przejść sprawnie przez ten proces wystarczy napisać do nas na adres zapisy@tkankimiekkie.pl i podać w wiadomości następujące dane:

  • czy prowadzisz działalność czy jesteś zatrudniony/a
  • podaj NIP prowadzonej działalności i miejsce jej zarejestrowania

Po wstępnej weryfikacji rozpoczniemy proces, w którym przedstawimy możliwe formy i zakres dofinansowania nauki w naszym studium.

Nie zwlekaj. W studium mamy tylko 20 miejsc na roku !

Zapraszamy do kontaktu: zapisy@tkankimiekkie.pl

 

Pozostałe formy dofinansowania to:

 

  1. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – to jednostka, która jest częścią Funduszu Pracy. Dzięki tej jednostce możliwe jest dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Wniosek musi wyjść z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Uwaga – Wszelkie informacje szczegółowe (oprócz zamieszczonych poniżej) można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnym z miejscem pracy (nie miejscem zamieszkania). Dotyczy to przede wszystkim informacji czy posiadają środki na finansowanie szkoleń w ramach KFS oraz kiedy będą wyznaczone terminy naboru wniosków.

NA CO ŚRODKI Z KFS?

Środki uzyskane przez pracodawcę z KFS mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą zatem również na szkolenie w studium terapii tkanek miękkich, które traktowane jest jak kurs (realizowany w trybie rocznym). Uzyskane fundusze mogą być również przeznaczone na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z podjętą nauką.

Jedynym ograniczeniem w przypadku finansowania nauki w naszym studium jest to, że środki przyznane w ramach KFS muszą zostać wydatkowane i rozliczone w tym samym roku szkoleniowym. Jako, że nauka w studium trwa od lutego 2018 – lutego 2019, finansowanie nie obejmowałoby dwóch ostatnich zjazdów, a kurs traktowany byłby jako szkolenie obejmujące 9 zjazdów.

Dofinansowanie z KFS to nie refundacja zatem pracodawca otrzymuje od urzędu przyznaną kwotę, którą następnie musi opłacić kurs (tylko ten wpisany we wniosku i na pracownika zgłoszonego we wniosku)

DLA KOGO DOFINANSOWANIE Z KFS?

Warunków jest kilka:

Osoba pracująca w zawodzie

Być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w przychodni, szpitalu, prywatnej firmie etc. (wniosek składa pracodawca)

Prowadzić własną działalność i zatrudniać min. 1 osobę (bez względu na rodzaj zatrudnienia – sprzątaczka, recepcjonistka etc. I nie musi być to zatrudnienie na pełen etat. Nie ma kryterium wielkości etatu ani długości zatrudnienia.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Czynników jest kilka:

Pracodawca zatrudniający powyżej 10 osób – musi wnieść 20% kosztów szkolenia – 80% kosztów kształcenia finansuje KFS.

Pracodawca zatrudniający do 10 osób – finansowanie obejmuje 100% kosztów kształcenia

Całość finansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Uwaga ! Każdy Powiatowy Urząd Pracy może wprowadzać własne drobne regulacje dotyczące wysokości finansowania, priorytetów dlatego warunki mogą różnić się w zależności od urzędu. Dlatego istotne jest aby informacji o dofinansowaniu zasięgać w odpowiednim PUP zgodnym z miejscem zatrudnienia (nie zamieszkanie i nie miejscem wykonywania pracy).

Takie informacje pojawiają się na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy w formie komunikatów. Można je uzyskać również poprzez kontakt telefoniczny. W każdym urzędzie jest jednostka odpowiedzialna za finansowanie z KFS.

Terminy składania wniosków to zwykle we wszystkich powiatach w I lub II kwartał roku. Dlatego w przypadku chęć nauki w naszym studium należy to zrobić od razu na początku 2018 r. aby zdążyć z wszystkimi formalnościami.

Przypomnieć należy, że warunki i wnioski mogą różnić się w zależności od urzędu pracy. Wniosek zawsze musi złożyć pracodawca jednak należy w nim umieścić wiele informacji o szkoleniu, jego programie, koszcie, czasie trwania i w tym wypadku można zgłosić się do nas i abyśmy wspólnie uzupełnili wszystkie brakujące informacje. Informacje takie należy wysłać do nas na maila: r.uryzaj@kursymasazu.com. Znamy proces ubiegania się o dofinansowanie i chętnie pomożemy.

ODRZUCENIE WNIOSKU

Wniosek może zostać odrzucony z powodu braków formalnych lub innych czynników. Odrzucenie raz wniosku nie oznacza, że będzie on odrzucany zawsze dlatego należy uzupełnić braki lub złożyć wniosek ponownie. Czasem warunki finansowania zmieniają się w ciągu roku.

3. BONY SZKOLENIOWE

Bony szkoleniowe skierowane są do osób bezrobotnych do 30 roku życia i nie są związane z KFS.

O bony należy się starać także w urzędach pracy. Bon przyznawany jest przez starostę na wniosek osoby bezrobotnej.

Rola ubiegającego ogranicza się tylko do złożenia wniosku (tutaj również należy zasięgnąć informacji w macierzystym urzędzie pracy jako, że warunki mogą być różne w różnych urzędach). Większość spraw formalnych w realizacji bonu szkoleniowego spada na firmę szkoleniową czyli na nas.

W razie jakichkolwiek pytań o proces dofinansowania lub wątpliwości z tym związanych nie czekajcie ani chwili i zgłoście się do nas:

r.uryzaj@kursymasazu.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPRZEZ KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY LUB BONY SZKOLENIOWE.

Poznaj nasz Zespół:


dr Bogusława Kowacka

Opiekun naukowy

mgr Rafał Uryzaj
fizjoterapeuta

mgr Rafał Marciniak D.O.
fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata

mgr Paweł Szeklicki
fizjoterapeuta, terapeuta SI

Roczne Studium Terapii Tkanek Miękkich
ul. Garbary 64, Poznań
zapisy@tkankimiekkie.pl
501 858 790

Podmiot prowadzący szkolenie
Centrum Szkoleniowe Rafał Uryzaj
os. Stare Żegrze 35/6, 61-249 Poznań
NIP: 782 212 62 80

4 edycja studium

REKRUTACJA
na rok 2021/2022
TRWA
!

Zapisz się już teraz. Tylko 20 miejsc na roku!